Klub „Senior” w Rogawce oficjalnie otwarty!

 

 rogawka senior otwarcie 2020 16

 

  W obecności biskupów – drohiczyńskiego Antoniego Dydycza, oraz prawosławnego Warsonofiusza, poza tym Wojewody Podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, starostów siemiatyckich – Jana Zalewskiego i Marka Bobla, duchownych z Siemiatycz i Rogawki, kierownictw wielu instytucji, oraz innych znamienitych gości, w tym seniorów z terenu gminy Siemiatycze, 10 stycznia oficjalnie otwarty został Klub „Senior+” w Rogawce.

 

rogawka senior otwarcie 2020 13

 

 - Szanowni Państwo, w skali województwa gmina Siemiatycze na pewno jest liderem pod względem ilości tego typu placówek, ma ich najwięcej. Nie wiem jak to wygląda w skali szerszej – krajowej, ale z pewnością jest to również krajowa czołówka. Gratuluję mieszkańcom tak pięknego miejsca, gratuluję panu wójtowi Edwardowi Krasowskiemu trafnie podjętych decyzji związanych z tworzeniem takich placówek i ich działalnością – mówił podczas otwarcia Wojewoda Podlaski, Bogdan Paszkowski.

  Dotacja rządowa na uruchomienie tej placówki, to 150 tys zł. Gmina Siemiatycze dołożyła z własnego budżetu do remontu ponad 370 tys. zł.

 

rogawka senior otwarcie 2020 15

 

  - Adaptacje i remont budynku odbywały się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Gwarantem sukcesu był dobry projektant i solidny wykonawca. Efekt tej gruntownej modernizacji jest naprawdę na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że ten Klub będzie działał tak samo solidnie, jak pozostałe dwa – w Krupicach i Bacikach Dalszych.

 Wielu gości przyjechało do Rogawki z upominkami, które zostawili na wyposażeniu Klubu, wręczając je pani sołtys, jednocześnie radnej Gminy Siemiatycze, Annie Grzyb.

 - Ten moment zapisze się w  kartach naszej historii.  Otwarcie Klubu „Senior+” to dla nas wielkie wydarzenie. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie za wspieranie gminy i pomoc w pozyskiwaniu środków, dzięki którym pięknieją miejscowości i poprawia się życie mieszkańców. Dziękuję panu wójtowi za zaangażowanie i czas poświęcony mieszkańcom i ich spawom, za to że pomimo przeszkód nie poddał się i stary, zabytkowy budynek odzyskał blask. Dziękuję dla pana wicestarosty - Marka Bobla . Dopiero pan zauważył nasze problemy. Jest pan osobą kompetentną, która zawsze dotrzymuje słowa. Dziękuję księżom biskupom za dzisiejsze wyświęcenie. Dziękuję radzie Gminy Siemiatycze za przychylność... - mówiła Anna Grzyb.

 

rogawka senior otwarcie 2020 05

 

 Gośćmi specjalnymi podczas otwarcie placówki w Rogawce byli uczestnicy klubu Senior Plus z Krupic i Bacik.

  Spotkanie było też okazją do podzielenia się opłatkiem i prosfrą i złożenia świątecznych i noworocznych życzeń. Na koniec na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany przez mieszkańców gminy o nieprzeciętnych zdolnościach  kulinarnych.