Od 8 stycznia 2020 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawić pacjentowi e - receptę, czyli receptę w postaci elektronicznej.

 

Wokół e - recepty narosło wiele pytań i wątpliwości. Ile jest ważna? Co z receptami papierowymi, których jeszcze nie zrealizowaliśmy? Co zrobić, gdy na recepcie będzie błąd?

 

Wyjątkiem są:

   =  recepty wystawiane w ramach importu docelowego (lek sprowadzany jest z zagranicy),
    - recepty o nieustalonej tożsamości (bez danych osobowych),
    - recepty transgraniczne - recepty wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (do końca 2020 roku),
    - recepty pro auctore (recepta dla osoby wystawiającej) i pro familiae (recepta wystawiona dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej).

  Papierową receptę dostaniemy od lekarza również w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (awaria urządzenia, systemu lub internetu).

  Jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, głównym celem e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja fałszywych i nieczytelnych recept.

  Elektroniczne recepty wzbudzają wiele strachu i wątpliwości. Najwięcej pytań dotyczy realizacji recept, terminu ich ważności i postępowania w przypadku, gdy lekarz wystawi receptę nieprawidłowo. Co wtedy robić?

  Więcej szczegółów w portalu www.medonet.pl

   Również wiele cennych informacji o e - receptach na stronie e - recepta.pl

 

erecepta 01  erecepta 02erecepta 03