W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa

Wójt Gminy Siemiatycze

ogłasza wybory na sołtysa

sołectwa Słochy Annopolskie,

które odbędą się w dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 18.00

w budynku  świetlicy w Słochach Annopolskich.

 

Wójt Edward Krasowski