W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa

Wójt Gminy Siemiatycze

ogłasza wybory na sołtysa sołectwa Anusin,

które odbędą się w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 17.00

w budynku świetlicy w Anusinie.

 

Wójt Edward Krasowski