10 lutego, po raz pierwszy w tym roku, obradowali radni Gminy Siemiatycze.

 

sesja luty 2020 01

 

  Radni jednogłośnie przegłosowali wszystkie projekty uchwał.

  Wójt Edward Krasowski, w swoim sprawozdaniu, omówił bieżące spawy, głównie inwestycyjne, m.in.: dostosowanie budynku byłego gimnazjum do celów żłobka i przedszkola, modernizacji stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach, trwających i planowanych przebudowach dróg gminnych.

 

sesja luty 2020 02

 

  Radni wysłuchali też wyjaśnień dotyczących planowanych podwyżek związanych z odbiorem odpadów z gospodarstw domowych.

  Dotychczas stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych wynosiła 11 zł od osoby, lub maksymalnie 60 zł w przypadku gospodarstwa domowego liczącego sześć i więcej osób. Teraz stawka ta została podniesiona do 14 zł (od osoby), oraz 78 zł (od gospodarstwa domowego liczącego sześć osób, albo więcej).

 Dla odbioru odpadów niesegregowanych stawka wynosiła 20 zł od osoby, lub maksymalnie 120 zł od gospodarstwa domowego liczącego sześć osób, albo więcej. Tej opłaty już nie będzie. Będą jednak sankcje finansowe dla tych gospodarstw, które nie stosują się do segregacji - 28 zł od osoby lub 156 zł w przypadku gospodarstwa domowego liczącego sześć i więcej osób.

 Nowa uchwała Rady Gminy wprowadza od kwietnia 2020 r. częściowe zwolnienie z wysokości stawek dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych:

- 1 zł od osoby miesięcznie.

- 6 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstwa domowego liczącego sześć i więcej osób.

 Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia muszą złożyć stosowaną deklarację w Urzędzie Gminy Siemiatycze, pokój nr. 3.

 

 

  Relację z obrad można obejrzeć poniżej.