Od 16 marca 2020 roku zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Siemiatyczach

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego od 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Siemiatyczach:

  1. Interesanci będą obsługiwani wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Gminy w Siemiatyczach.
  2. Interesanci nie będą mieli dostępu do pozostałych stanowisk pracy.
  3. W sprawach skarg i wniosków kierowanych do Wójta proszę kontaktować się telefonicznie – tel. 85 655 28 60.
  4. Godziny funkcjonowania Urzędu Gminy w Siemiatyczach pozostają bez zmian.

 

  Z poważaniem

Wójt Edward Krasowski

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY