Wójt Gminy Siemiatycze informuje,

że od dnia 23 marca 2020 r.do

ODWOŁANIA

Urząd Gminy Siemiatycze jest zamknięty dla interesantów.

 

Wszelkie kontakty w celu załatwienia spraw administracyjnych

realizowane będą poprzez e-mail, ePUAP lub telefonicznie.

Ponadto informujemy, że wszelkie wpłaty/wypłaty nie będą realizowane w kasie Urzędu Gminy.

 

Wzywa się mieszkańców Gminy, którzy korzystali z wypłat gotówkowych w kasie UG

do wskazania numerów rachunków bankowych

(drogą elektroniczną, lub listownie),

na które będą przekazywane środki pieniężne.

 

 

Wójt Edward Krasowski