Wójt Gminy Siemiatycze zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Siemiatycze.

 

Cel i przedmiot konsultacji:

Celem przeprowadzenia  konsultacji jest zmiana brzmienia § 27 w statutach sołectw na terenie Gminy Siemiatycze w sposób następujący:

 • 27 .1. odwołanie sołtysa stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

 

 • Przyczyną odwołania sołtysa może być:

1/ niewywiązywanie się z obowiązków statutowych,

2/ nierealizowanie uchwał zebrania wiejskiego.

 

 • Wnioski o zwołanie zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa kierowane są do Wójta Gminy.

 

 • O odwołanie sołtysa mogą występować organy Gminy Siemiatycze lub mieszkańcy sołectwa, których wniosek poparty zostanie podpisami co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do jego wybrania.

 

 • Wniosek o odwołanie sołtysa powinien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie zawierających umotywowanych przyczyn, o których mowa w ust.2 nie będą rozpatrywane.

 

 • Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa podejmuje Wójt Gminy określając datę, godzinę i miejsce zebrania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 • Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w § 15 ust. 2 statutu sołectwa.

 

 • Wójt Gminy zapewnia organizację zebrania wiejskiego.

 

 • Okres w jakim konsultacje będą przeprowadzane:

konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 23 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku.

 

 • Zasięg konsultacji:

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Siemiatycze będą przeprowadzane w sołectwach: Anusin, Baciki Bliższe, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Cecele, Grzyby-Orzepy, Kajanka, Klekotowo, Klukowo, Czartajew, Kłopoty-Bańki, Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławy, Korzeniówka Duża, Krasewice, Krupice, Kułygi, Laskowszczyzna, Leszczka, Lachówka, Moczydły, Ogrodniki, Olendry, Ossolin, Rogawka, Romanówka, Siemiatycze, Skiwy Duże, Skiwy Małe, Słochy Annopolskie, Szerszenie, Tołwin, Turna Duża, Turna Mała, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki, Wólka Nadbużna,Zalesie.

 

 • Forma przeprowadzania konsultacji:

konsultacje przeprowadzane będą w formie zbierania uwag i propozycji do projektu uchwały  w drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie na numer 85 655 28 60.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                                  Edward Krasowski