Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

 

spis rolnyh 2020 logo 1

 

  W bieżącym roku mija 10 lat od poprzedniego Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w 2010 r. Zgodnie z ustaleniami państw członkowskich ONZ, pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

  Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
- osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
- osób prawnych,
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

  Wszystkie podmioty zobowiązane są zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi poprzez:
- spis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej;
- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

  Przy braku dostępu do Internetu, gminne biura spisowe zapewnią rolnikom bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

  Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

 

spis rolny 2020 baner 1