Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zwraca uwagę na zanieczyszczenie chodników i ulic środkami ochrony osobistej.

  Materiały, które miały pomóc w walce z pandemią stają się zagrożeniem dla środowiska. Zużyte maseczki ochronne, raz rękawice zalegają na chodnikach, ulicach, skwerach, stanowiąc zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego mieszkańcy, po użyciu jednorazowych rękawiczek i maseczek, powinni bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane.

 

UWAGA 1