15 czerwca dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, Jan Samojluk, oraz Prezes spółki „Mikst” z Węgrowa Waldemar Sitek podpisali w świetlicy w Kłopotach Bańkach umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1710B, na odcinku Kłopoty Stanisławy – Grodzisk.

 

 droga klopoty umowa 2020 01

 

 To droga powiatowa, od dawna czekają na modernizację. Odcinek przeznaczony do remontu ma ok. 4,5 ok. Na terenie gminy Siemiatycze wyremontowanej będzie ok. 1,8 km tej drogi (os krzyżowania w Kłopotach Stanisławach do granicy gminy), zaś na terenie gminy Grodzisk – ok. 2,6 km. Oba samorządy (Gmina Siemiatycze, oraz Gmina Grodzisk) partycypują w kosztach przedsięwzięcia. Z kolei Powiat Siemiatycki pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie (ok. 629 tys. zł) z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

droga klopoty umowa 2020 02

 

  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, Wicestarosta Siemiatycki Marek Bobel, Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, Wójt Gminy Grodzisk Dariusz Tatarczuk, członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Wiesław Klepacki, członkowie zarządu spółki “MIKST” z Węgrowa, Dyrektor PZD Siemiatycze Jan Samojluk, sołtysi i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 

droga klopoty umowa 2020 03

 

  Zakres prac obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

  Koszt inwestycji – ok. 1,2 mln zł. Gmina Siemiatycze dokłada 132 tys. zł., Gmina Grodzisk 182 tys. zł.

 Spółka „Mikst” zobowiązała się zakończyć prace budowlane do 1 września 2020 r.

 

droga klopoty umowa 2020 04

droga klopoty umowa 2020 05