podlaskie lokalnie logo

 

Nazwa projektu: Nasza wieś - nasza tradycja

Czas trwania projektu 01.05.2020 – 31.08.2020

Dofinansowanie – 5000 zł

Patron projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Tygiel Doliny Bugu”

 

Cel projektu: Zadbanie o miejsca pochówku mieszkańców wsi Wólka Nadbużna podczas II wojny światowej, oznaczenie tych miejsc tablicami z historią wsi, integracja mieszkańców.

Wieś Wólka Nadbużna leży w miejscu, gdzie przebiegała linia frontu podczas II wojny światowej, historia wsi podczas wojny była bardzo tragiczna, zginęło wielu mieszkańców. Pamięć o tym odchodzi w zapomnienie. Najstarsi mieszkańcy- ostatni świadkowie, umierają. Mieszkańcy wsi zapominają o historii tych miejsc, a młodzi jej nie znają.

Podczas projektu nagramy film - wywiady z mieszkańcami, ich wspomnienia o tych tragicznych wydarzeniach, o tych dwóch miejscach pochówku.

Wykonamy tablice informacyjne z historią wsi i tych miejsc, zadbamy o te groby, opiszemy je. Oznaczenia te staną przy drodze tak, by były widoczne i dostępne zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Podczas projektu zostanie zorganizowane spotkanie edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi. Podczas tego spotkania będzie można wysłuchać opowieści historyka na temat wydarzeń II wojny światowej na naszych terenach oraz obejrzeć wywiady z mieszkańcami na ten temat. Następnie będzie można powspominać, podyskutować o swoich opowieściach rodzinnych. Spotkanie odbędzie się w nowo wybudowanej wiacie, która znajduje się w pobliżu jednego z miejsc pochówku.

Wyłonimy grupę około 15 osób, która  będzie zaangażowana w sprzątanie i zagospodarowanie miejsc pochówku.

Będziemy kontynuować zajmowanie się miejscami pochówku z II wojny światowej i organizować w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym zginęli mieszkańcy wsi podczas wojny sprzątanie i spotkanie dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że stanie się to cykliczne spotkanie mieszkańców wsi.

 

Wykonanie tablic informacyjnych

Zamówienie treści historycznej do opracowania przez eksperta-historyka, zamówienie projektu graficznego, wykonanie i umieszczenie tablic

Wykonanie płyt nagrobnych - informacyjnych

Płyty nagrobne do umieszczenia przy grobach, informujące o osobach tam leżących, imiona, nazwiska, daty, okoliczności śmierci

nagranie, montaż, wyświetlenie filmu

Nagranie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi o II wojnie światowej we wsi Wólka Nadbużna, montaż filmu i wyświetlenie podczas spotkania edukacyjno-informacyjnego dla mieszkańców wsi

Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców wsi

2-godzinne spotkanie z historykiem, prezentacja filmu-wywiadu, poczęstunek. integracja, czas na podzielenie się swoimi historiami, wspólny posiłek

Akcja informacyjno-promocyjna projektu

Przygotowanie pisemnej informacji do mieszkańców o projekcie, zorganizowanie zebrania wiejskiego, ustalenie harmonogramu prac, zebranie chętnych osób do pracy, informacja na Facebooku prywatnym. Po projekcie opis do lokalnych mediów i Internetu

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PRACY NA RZECZ NASZEJ WSI, JEJ HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI

 

nasza wies nasza tradycja 2020 logo

nasza wies nasza tradycja 2020 01  nasza wies nasza tradycja 2020 02

nasza wies nasza tradycja 2020 03  nasza wies nasza tradycja 2020 04

nasza wies nasza tradycja 2020 05