Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie informuje, że w ciągu drogi powiatowej nr 1710B prowadzone będą roboty drogowe (układanie warstwy ścieralnej):

  • w dniach 25-26.07.2020r (piątek-sobota) odcinek Makarki - Grodzisk długości 2,650 km na terenie Gminy Grodzisk;
  • w dniach 27-28.07.2020r. (poniedziałek - wtorek) odcinek Kłopoty Stanisławy - Krynki Sobole długości 1,860 km na terenie Gminy Siemiatycze.

W związku z powyższym przejazd na podanych odcinkach drogi będzie niemożliwy. Sugerujemy alternatywny objazd drogą wojewódzką nr 690.