Operator Gazociągów Przemysłowych Przemysłowych "Gas - System" S.A. w związku z realizacją inwestycji "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)", przekazuje kolejne informacje o projekcie.

 

  GAS - SYSTEM - INFORMACJA