Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Turna Duża zwołuje

           Walne Zgromadzenie Członków

               na dzień 23 sierpnia 2020 r. (niedziela), godz. 14.00.

               Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Turnie Dużej.

               W przypadku braku kworum ustala się drugi termin zebrania na dzień 30 sierpnia 2020 r. (godz. 14.00), miejsce zebrania - świetlica wiejska w Turnie Dużej.

 

                                                                                          Przewodniczący Zarządu Józef Rój