Rejestr Danych Komtaktowych funkcjonuje od grudnia 2019 r., w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.

 

  rejest danych kontaktowych 2020

 

  Więcej o REJESTRZE tutaj.