3 sierpnia mieszkańcy Wólki Nadbużnej, oraz okolicy, jak również zaproszeni goście, spotkali się w swojej miejscowości, by podsumować projekt pod nazwą „Nasza wieś – nasza historia”.

 

  wolka projekt historia 2020 10

 

 Celem projektu było zadbanie o miejsca pochówku mieszkańców wsi Wólka Nadbużna podczas II wojny światowej, oznaczenie tych miejsc tablicami z historią wsi, integracja mieszkańców.

  Z wojennej historii istotne jest to, że wieś Wólka Nadbużna znajduje się w miejscu, gdzie przebiegała linia frontu w czasie działań wojennych. Historia wsi podczas wojny była tragiczna, gdyż zginęło wielu mieszkańców, w różnym wieku, których potomkowie nadal są w Wólce.

 

wolka projekt historia 2020 16

 

  Realizacja projektu, to przede wszystkim uwypuklenie miejsc pochówku tych osób. Jedno z takich miejsc znajduje się waśnie na terenie Wólki (nieopodal wyjazdu w stronę Ogrodnik, przy wiacie ogniskowej), drugie przy gruntowej drodze prowadzącej z Wólki do Siemiatycz (na Weskę). Mieszkańcy Wólki realizujący projekt oczyścili te miejsca, usunęli zakrzaczenia, posadzili kwiaty, jeden z mieszkańców podarował kilkutonowe polne kamienie, które stanowią w tych miejscach symboliczne mogiły. Miejsca oznaczone są tablicami z nazwiskami pomorodowanych.

 

wolka projekt historia 2020 26

 

  3 sierpnia, podczas podsumowania projektu, zebrani wysłuchali prelekcji o wojennych losach mieszkańców Wólki, oraz działaniach linii frontu w okolicy, obejrzeli film - wywiady z mieszkańcami, ich wspomnienia o tych tragicznych wydarzeniach.

  Kolejną pamiątką realizacji projektu jest też tablica informacyjna z historią wsi.

  Pani Jolanta Sobesiuk, lider projektu, jednocześnie mieszkanka Wólki, podkreśla: - Będziemy kontynuować zajmowanie się miejscami pochówku z II wojny światowej i organizować w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym podczas wojny zginęli mieszkańcy wsi, sprzątanie i spotkanie dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że stanie się to cykliczne spotkanie mieszkańców naszej wsi.