Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dn. 12.08.2020r (środa) z wodociągu Kłopoty Stanisławy, spowodowaną pracami związanymi z modernizacją stacji uzdatniania wody.

 Przerwa w dostawie wody potrwa od godziny 10.00 do godz. 12.00 i dotyczy miejscowości: Wyromiejki, Kłopoty Stanisławy, Kłopoty Bańki, Kłopoty Bujny, Kłopoty Patry, Lachówka, Kułygi, Grzyby Orzepy, Moczydły, Zalesie, Krasewice, Wiercień Duży, Wiercień Mały, kol. Sitniki, Krasewice Jagiełki

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o