Urząd Gminy Siemiatycze przypomina:

  • obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów, kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty, kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy Siemiatycze.
  • od kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając od 1 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Siemiatycze (pokój nr 3) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklarują kompostowanie bioodpadów.
  • właściciele nieruchomości korzystający ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na kompostowanie bioodpadów nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję oraz oddawać ich do PSZOK-u.
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Ciechanowieckiej 23 w Siemiatyczach, czynny jest czwartki w godz. 12.00 - 16.00, oraz soboty w godz. 8.00 - 12.00, w PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Siemiatycze po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za odbiór odpadów z terenu gminy Siemiatycze.
  • opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Gminy Siemiatycze, do sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemiatycze: 66 8092 0001 0004 7496 2000 0080 - UWAGA - nowy numer rachunku bankowego - opłaty za odpady komunalne !

 

Terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. do 15 marca każdego roku za miesiąc: styczeń, luty, marzec
  2. do 15 maja każdego roku za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec
  3. do 15 września każdego roku za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień
  4. do 15 listopada każdego roku za miesiąc: październik, listopad, grudzień.