logo ue 03

 

 

 Gmina Siemiatycze zakupiła i przekazała  dla 3 szkół podstawowych 23 laptopy. Gmina  pozyskała na ten cel 54 970 zł. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek gminy.  Szkoła Podstawowa w Czartajewie otrzymała  13 laptopów, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach 5 laptopów i Szkoła   Podstawowa w Tołwinie 5 laptopów.

  Decyzję o użyczeniu  laptopa uczniowi podejmują dyrektorzy szkół. Sprzęt będzie należał do placówek i na czas zdalnej edukacji będzie pożyczany uczniom. Zakup sprzętu pomoże nauczycielom w prowadzeniu zdalnego nauczania ze wszystkimi uczniami.

  Projekt grantowy Zdalna Szkoła + jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

  Zakup 23 laptopów został  sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.