Na ukończeniu jest  przebudowa drogi powiatowej nr 1730B na odcinku Skiwy Duże – Cecele.

 Długość przebudowywanego odcinka to blisko 1,5 km. Wartość inwestycji - 444 tys. zł. Powiat Siemiatycki uzyskał dofinansowanie do tego remontu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 220 tys. zł. Powiat Siemiatycki i Gmina Siemiatycze dokładają po 112 tys. zł.

 Odcinek tej drogi znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, z wieloma dziurami, pęknięciami, nierównościami.

 Celem realizacji projektu jest poprawa jakości remontowanej drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec.

 

 

roga cecele skiwy 2020 01

 

droga cecele skiwy 2020 02