PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

 

 Data rozpoczęcia  Data zakończenia  Godziny  Obszar  Stacja
 2020.09.22, godz. 7.00  2020.09.22, godz. 13.00  6  Tołwin
  • (posesje od nr 10 do 55)
 03-1472
 2020.09.22, godz. 7.00  2020.09.22, godz. 14.00  7  Ogrodniki
  • (nr nieparzyste od 15 do 49, nr parzyste od 18 do 36, dz. 96/1)
 03-1346
2020.09.22, godz. 8.00  2020.09.22, godz. 13.00  5 Słochy Annopolskie
  • (kolonia - posesje nr: 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107 - kurnik, 108, 108B, 117)
Krupice
  • (kolonia - posesje nr: 69, 70, 71, 74, 75, 100, dz. 972)
Klekotowo
  • (wieś – posesje od nr 1 do 18, kolonia – posesje nr: 34, 34A, 35, 38, 41)
03-528, 03-506, 03-1453, 03-1406, 03-1040
2020.09.23, godz. 8.00  2020.09.23, godz. 13.00  5 Krupice
  • (kolonia - posesje nr: 65, 67, dz. 733, 147/7)
Słochy Annopolskie
  • (kolonia - posesje nr: 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99)
 03-1043
2020.09.24, godz. 8.00  2020.09.24, godz. 13.00  5 Turna Duża
  • (posesje od nr 28 do 51 oraz posesja – kolonia nr 69)
 03-1498
2020.09.25, godz. 7.00  2020.09.25, godz. 13.00 6 Krasewice-Czerepy
  • (posesje od nr 1 do 12)
Krasewice-Jagiełki
  • (posesje od nr 1 do 17, dz. nr: 52/1, 53, 10)
 03-272