Rozpoczęła się przebudowa świetlicy w Ogrodnikach, z przeznaczeniem tego budynku na Klub „Senior+”.

  Zakres prac do wykonania jest szeroki. To przede wszystkim: prace rozbiórkowe, renowacja ścian i sufitu, nowe okładziny i tynki wewnętrzne, nowa podłoga, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, montaż instalacji grzewczej, wyposażenie sal i kuchni.

 Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach.  Wartość oferty – 186.960 zł. Prace mają być zakończone jeszcze w bieżącym roku.

 Będzie to czwarty Klub „Senior+” na terenie gminy Siemiatycze, po utworzeniu takich miejsc w:  Krupicach, Bacikach Dalszych i Rogawce.

 Społeczność Ogrodnik w pełni zasługuje, oraz od dawna oczekuje na takie miejsce w swojej miejscowości. Będą tam cykliczne zajęcia dla seniorów. Poza tym istniejące, jak również mocno zaangażowane w sprawy swojego sołectwa, oraz Gminy Siemiatycze – Koło Gospodyń Wiejskich z Ogrodnik, również będzie miało nowe i dostępne miejsce do spotkań i realizacji swoich celów.

 

 

ogrodniki senior remont 2020 02

ogrodniki senior remont 2020 06

ogrodniki senior remont 2020 03