PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

 

 

 Data rozpoczęcia  Data zakończenia  Godziny  Obszar  Stacja
 2020.10.27, godz. 7.00  2020.10.27, godz. 14.00  7  Ogrodniki
  • (wieś i kolonia)

 03-969,

03-280, 03-234,

 2020.10.29, godz. 8.00  2020.10.28, godz. 13.00  5  Klekotowo
  • (posesje nr: 33 i 95)
Krupice
  • (kolonia - posesje nr: 100, 74, 75, 97/2)
 03-1453
2020.10.30, godz. 8.30 2020.10.30, godz. 13.30   Baciki Średnie
  • (kolonia - posesja nr 67)
03-167