Kolejne prace zostały wykonane w Szerszeniach.

 

  Tym razem na placu gminnym, na którym znajduje się wiata ogniskowa, powstał utwardzony teren pod przyszły budynek gospodarczy. Plac został utwardzony kostką brukową. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach.

  Sołectwo Szerszenie co roku korzysta z funduszu sołeckiego, wydatkując go na cele swojej miejscowości. Dzięki temu zakupiono m.in. sprzęt do utrzymania czystości i porządku, przede wszystkim na placu z wiatą. Przyszły budynek gospodarczy będzie miejscem na taki sprzęt.

 

 

szerszenie plac 2020 02

szerszenie plac 2020 03