W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym od 28 października tymczasowo zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie powiatu siemiatyckiego (w siedzibie Starostwa w Siemiatyczach oraz w Punkcie w Drohiczynie).

 W związku z tym, zorganizowane zostanie zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, szczególnie e-mail i telefonicznie.

  Więcej o zmianach na stronie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.