Trwa gruntowny remont drogi gminnej w Czartajewie.

  To droga gruntowa, znajdująca się wzdłuż ul. Długiej, łącząca okolice szkoły podstawowej z miejscowością od strony ul. Spacerowej.

  Do tej pory droga ta - bardzo często użytkowana przez mieszkańców -  była zaniedbana, wyglądała jak polna. Został poszerzona, usunięto zakrzaczenie, założono kilka przepustów, jest dożwirowywana.

  Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach.

  Modernizacja finansowana jest z funduszu sołeckiego sołectwa Czartajew.

  Wkrótce zakończenie prac.

 

czw droga remont 2020 01

czw droga remont 2020 02

czw droga remont 2020 03

czw droga remont 2020 04