MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

  1. dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
  2. organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  3. zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
  4. magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
  5. zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).