PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEMIATYCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO