Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym i rolniczym chorobom zawodowym.

 Jak co roku Kasa wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy, przeglądy gospodarstw i prac polowych, czy też pokazy bezpiecznej pracy.

 Rok 2020 okazał się jednak wyjątkowym w swym przebiegu czasem – nie tylko dla samego społeczeństwa i występujących w nim stosunków społecznych ale również dla instytucji, które normują jego prawidłowe funkcjonowanie. Istniejący stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym COVID-19 zmienił dotychczas stosowane przez Oddział formy działań oraz wpłynął na konieczność wypracowania nowych rozwiązań, zgodnych z zasadami sanitarno - epidemiologicznymi.

 Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej. Poprzez publikacje w środkach masowego przekazu z terenu województwa podlaskiego KRUS promował szkolenie e-learningowe dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej i przystępnej formie przybliżyło zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Upowszechniano również ulotki, broszury, plakaty i informacje dotyczące prowadzonych kampanii prewencyjnych.

  Ze względu na niemożność przeprowadzenia konkursów, które dotychczas były organizowane po szkoleniach rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim, opracowano konkursy w formie korespondencyjnej.

 

 Więcej o działalności KRUS w sprawozdaniu (pdf, 749 kb)