Zakończona została gruntowna przebudowa drogi gminnej w Czartajewie.

To odcinek, z którego często korzystają mieszkańcy tej miejscowości, łączący szkołę z uliczką prostopadłą do ulicy Długiej. Droga została poszerzona do 8 metrów, odkrzaczona, odwodniona, założono przepusty, została wyprofilowana, utwardzona.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach.

Modernizacja finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Czartajew.

 

czartajew droga po 2020 01

czartajew droga po 2020 02

czartajew droga po 2020 03

 

 

                                            (wcześniej droga ta wyglądała tak)

czw droga przed 2020