Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 22.12.2020 r. z wodociągu Czartajew,  spowodowaną usuwaniem awarii. 

Przerwa dotyczy miejscowości Czartajew.

Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 16.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.