Zakończyły się prace związane z utworzeniem Klubu „Senior+” w Ogrodnikach.

 

senior ogrodniki po 2020 05   kopia

 

Zakres prac był bardzo szeroki. To m.in.: wykonanie nowej elewacji wewnętrznej, podłóg, sufitu, toalet, kuchni, ocieplenie budynku, wymiana instalacji elektrycznej, pomalowanie i częściowa wymiana szalówki zewnętrznej, dobudowanie werandy, wyposażenie w meble.

 

senior ogrodniki po 2020 16   kopia

 

Celem funkcjonowania Klubu „Senior+” jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych.

Prace trwały ponad 3 miesiące. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp z o.o. w Siemiatyczach.

 

senior ogrodniki po 2020 01   kopia

 

 

To czwarty Klub „Senior+” w gminie Siemiatycze. Tym samym Gmina Siemiatycze stała się przykładem tworzenia i rozwoju takich placówek wiejskich, skupiających okoliczną społeczność. Wcześniej takie Kluby zostały utworzone w: Krupicach, Backach Dalszych i Rogawce.

Gmina Siemiatycze pozyskała na utworzenie Klubu „Senior+” w Ogrodnikach ok. 150 tys. zł dotacji.