Ogólna liczba mieszkańców gminy Siemiatycze 31 grudnia 2020 r. wyniosła 6 011 osób (pobyt stały i czasowy). To o 82 osoby mniej zameldowane na terenie naszej gminy w porównaniu z dn. 31.12.2019 (tj. o 1,3%).

 Najwięcej zameldowanych osób jest następujących miejscowościach: Czartajew (695 osób), Siemiatycze Stacja (305), Słochy Annopolskie (305), Baciki Bliższe (303 osoby), Anusin (245), Baciki Średnie (228), Romanówka (223), Boratyniec Ruski (218), Rogawka (213), Krupice (160), Kajanka (185), Ogrodniki (152), Baciki Dalsze (143), Turna Duża (143), Cecele (141), Wólka Nadbużna (133), Klukowo (131).

Wśród mieszkańców Gminy Siemiatycze 49,42 % stanowią mężczyźni, a 50,57 % to kobiety. W porównaniu z rokiem 2019 oba te wskaźniki zmalały po zaokrągleniu o 0,01%, z czego wynika że liczba mężczyzn spadła o 40, zaś kobiet o 42.

W 2020 r. na terenie gminy Siemiatycze na pobyt stały zanotowano 127 zameldowań (o 34 mniej, niż w 2019). Zameldowało się 6 cudzoziemców, zaś rok wcześniej aż 20.

Jeśli chodzi o urodzenia, w ubiegłym roku zanotowano ich 59 i w tym przypadku nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem 2019 o 11. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami były: Izabela, Aleksandra, Gabriela, Lena, wśród chłopców: Paweł, Mikołaj, Aleksander, Jakub.

Więcej było też zgonów. 2020 – 120, 2019 – 100.

Ze statystyki struktury wieku wynika, że najwięcej jest nas w przedziale wiekowym 20 – 60 lat (1 999). Z kolei dzieci w przedziale od 0 do 18 lat jest 1 076.

Miejscowości, w których jest najmniej zameldowanych osób: Wólka Biszewska (11), Krasewice Czerepy (14), Laskowszczyzna (29), Krasewice Jagiełki (32), Olendry (37), Grzyby Orzepy (39), Ossolin (43), Turna Mała (43), Korzeniówka Mała (44), Lachówka (46), Krasewice Stare (50), Zalesie (52).

 

 

a stat mieszk 2021 01

UR 2021 01

źródło: Urząd Gminy Siemiatycze (stan liczbowy na 31 grudnia każdego roku).