Gmina Siemiatycze pozyskała nowy samochód, przystosowany do przewodu osób z niepełnosprawnościami.

 

autobus pfron 2021 07

 

To pojazd typu autobus, z 15 miejscami siedzącymi, wyposażony m.in. w specjalne najazdy, podest antytpoślizgowy, zabierający m.in. osobę na wózku inwalidzkim.

Samochód został zakupiony w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami” ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, oraz w ramach zadania „Likwidacja barier transportowych przez Gminę Siemiatycze, która dowozi osoby z niepełnosprawnością do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Wartość projektu – 222.285,60 zł, dofinansowanie – 155.000, wkład własny Gminy Siemiatycze – 67.285 zł.