Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów OZE (związanych z odnawialnymi źródłami energii), dotyczącymi zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców.

Wśród samorządów woj. podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie znalazła się Gmina Siemiatycze. Projekt zakłada zakup i montaż instalacji o mocy od 3 do 5 KW, zaś łączna ogólna moc instalacji w zakresie projektu, to minimum 278 KW.

Ważne - projekt zakłada inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię słoneczną wyłącznie na budynkach mieszkalnych (domach prywatnych), na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Wyklucza się montaż takich zestawów na budynkach pokrytych materiałami zawierającymi azbest.

Dofinansowanie instalacji – 65% kosztów kwalifikowalnych. Zakup i montaż zestawów będą wykonywane wyłącznie na zlecenie właściciela gospodarstwa domowego, tzn. że właściciel sam będzie musiał znaleźć wykonawcę, zlecić wykonanie usługi i zapłacić, zaś po rozliczeniu zadania otrzyma zwrot kosztów w wysokości 65%. Od właściciela będzie też zależał rodzaj i koszt instalacji – tańsza, droższa, efektywniejsza, ,mniej efektywna.

Wkrótce dla mieszkańców gminy Siemiatycze zostanie ogłoszony nabór do projektu, czyli możliwości zakupu i montażu instalacji z dofinansowaniem. Nabór ogłoszony ok. półtora roku temu, był naborem wstępnym, mającym na celu określenie zainteresowania projektem. Nabór właściwy będzie ostateczny, określający moc instalacji. Prawdopodobnie jeszcze przed  ogłoszeniem tego naboru, z inicjatywy Urzędu Gminy Siemiatycze, zostanie zorganizowane ogólnodostępne spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące projektu. Dlatego prosimy o śledzenie naszych serwisów (strona www, facebook).

Instalacje fotowoltaiczne nie emitują dwutlenku węgla, hałasu i w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Nazwa zadania – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”. Kwota dofinansowania - 1 290 198 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2021.