W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa

Wójt Gminy Siemiatycze

ogłasza wybory na sołtysa sołectwa Czartajew,

które odbędą się w dn.

15 lutego 2021 (poniedziałek),

o godz. 18.00,

w lokalu świetlicy przy ul. Leśnej w Czartajewie.

 

Uwaga! Wybory odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. Prosimy o przychodzenie w maseczkach ochronnych.