Wójt Gminy Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości terminy naboru do Żłobka Gminy Siemiatycze.

Terminy naboru do Żłobka Gminy Siemiatycze (przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok 2 miesiące):

- do 26 lutego 2021 r. rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Gminy Siemiatycze składają deklaracje (dostępne w placówce) o kontynuowaniu uczęszczania dziecka, co jest równoznaczne z przyjęciem do Żłobka Gminy Siemiatycze,

- pozostali rodzice (mieszkańcy Gminy Siemiatycze, rodzice dzieci z innych gmin, których dzieci obecnie uczęszczają do żłobka), w terminie od 1 do 12 marca składają wnioski o przyjęcie do Żłobka Gminy Siemiatycze,

- opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- w przypadku gdy pozostaną wolne miejsca w terminie od 24 maja do 28 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Do 31 grudnia 2021 r. koszt całodziennego wyżywienia w Żłobku Gminy Siemiatycze oraz koszty funkcjonowania Żłobka są finansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie – projekt „Żłobek Gminy Siemiatycze” oraz „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki”.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. koszt wyżywienia dziecka będzie wynosił 7 zł za dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek ), zaś koszt pobytu dziecka w Żłobku 1,00 zł za godzinę. Koszty te pokrywać będą rodzice.

 

 

Wójt Gminy Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości terminy naboru do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie.

Terminy naboru do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie ( przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata, nie korzystające z pampersów ):

- do 26 lutego 2021 r. rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie składają deklaracje (dostępne w placówkach) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, co jest równoznaczne z przyjęciem odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego,

- pozostali rodzice ( mieszkańcy Gminy Siemiatycze, rodzice dzieci z innych gmin, których dzieci obecnie uczęszczają do placówki gminnej ) w terminie od 1 do 12 marca składają wnioski o przyjęcie odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego,

- opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- w przypadku gdy pozostaną wolne miejsca w terminie od 24 maja do 28 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Koszt całodziennego wyżywienia w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Czartajewie i Tołwinie wynosi 7 zł za dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek), w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Szerszeniach - 4,50 zł.

Od 1 września 2021 r. planuje się wprowadzenie odpłatności od rodziców za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej powyżej 5 godzin (od 7.30 do 12.30 pobyt bezpłatny) w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce (powyżej 5 godzin).

 

Wójt Edward Krasowski