12 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Siemiatycze, podczas której radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.

 

sesja luty 2021

 

Kwota zarezerwowana na ten cel w tegorocznym budżecie wynosi 1 482 397,76 zł. Środki te będą przeznaczone na wsparcie inwestycji drogowych:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B: Kłopoty Patry – Wiercień Duży (odcinek ma ok. 4 km), wsparcie w wysokości 1 128 739,76 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1754B: ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (odcinek na terenie gminy Siemiatycze, od granic miasta do skrzyżowania z drogą prowadzącą do ZOL w Bacikach); wsparcie w kwocie 353 685 zł,

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej.

 

Więcej o sesji w portalu podlasie.24.

 

 

 

 

Całą sesję można obejrzeć poniżej: