a dz prac sl zdrowia 2021

 

Z okazji

Dnia Pracownika Służby Zdrowia

pragniemy złożyć Państwu wyrazy uznania i wdzięczności
za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy potrzebującym,
a także za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły.
Życzymy Państwu, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość tych,
których spotykacie na swoich życiowych drogach,
Życzymy też satysfakcji z pracy zawodowej i samych pomyślności w życiu osobistym.

 

Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski