Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie wzbogaciła się o 5 nowych, laptopów (w ramach realizacji projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim", Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" dz. nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

gbp laptopy 2021 01