PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

 

 Data rozpoczęcia  Data zakończenia  Godziny  Obszar  Stacja
 2021.06.14, godz. 8.00  2021.06.14, godz. 13.00  5  Anusin
  • (kolonia - posesja nr 71, dz. 233/1 i 364/5)
 03-271
 2021.06.18, godz. 11.00  2021.06.18, godz. 14.00  3  Turna Duża
  • (posesje od nr 28 do 51 oraz posesja nr 69)
 03-1498