1. Plakat SL I

2. OGlOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKoW DO PROJEKTU WZMACNIAMY TRADYCJE 1

3. INFORMACJA DO PROJEKTU WZMACNIAMY TRADYCJE 2

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE POPŻ