Od dnia 19.07.2021 gmina rozpoczyna proces podpisywania umów o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej. Poniżej zamieszczono listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji zgodnie z regulaminem na podpisanie umów jest 14 dni. Brak podpisania umowy przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu w wskazanym terminie powoduje wykluczenie Grantobiorcy z Projektu.

 

LISTA INWESTYCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GM. SIEMIATYCZE"