OBWIESZCZENIE NR 17/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego,

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928) podaje się do publicznej wiadomości:

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA