9 września w Urzędzie Gminy Siemiatycze podsumowany został transgraniczny projekt :"Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych"

To wspólne spotkanie przedstawicieli samorządów, które pozyskały nowe samochody strażackie, druhów z ochotniczych straży pożarnych do których trafił ten sprzęt, oraz wielu gości. Na spotkanie dojechali m.in.: były Marszałek Woj. Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tadeusz Dierżek.

 

wspolne podsumowanie 2021 01

 

- Pomysł związany z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siemiatyckiego, jak również mający na celu wzrost warunków pracy strażaków zrodził się przede wszystkim w oparciu o ówczesnytabor strażacki. Nowych samochodów strażackich w poszczególnych gminach naszego powiatu było mało. Pomysł znalazł poparcie na etapie kwalifikacji i wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. To nasz wspólny duży sukces. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że do powiatu siemiatyckiego trafiło aż dziewięć nowych samochodów strażackich – mówił podczas spotkania Edward Krasowski, Wójt Gminy Siemiatycze.

 

wspolne podsumowanie 2021 04

 

 Liderem projektu byłaGmina Siemiatycze. W projekcie udział wzięły następujące samorządy: Gmina Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Perlejewo, Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

 

wspolne podsumowanie 2021 05

 

  Projekt objął dostawę 11 sztuk samochodów strażackich, w tym 9 do samorządów po stronie polskiej, dwa – do jednostki ratowniczej w Grodnie, oraz ćwiczenia strażackie.

 

wspolne podsumowanie 2021 07

 

  Łączna wartość realizowanego projektu przekraczyła 2 miliony euro.

 

wspolne podsumowanie 2021 12

 

  Projekt był współfinansowany ze środków programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020.

Relacja RADIA BIAŁYSTOK  z podsumowania.

 

 

wspolne podsumowanie 2021 27