1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej.

Zachęcamy do pobrania, wydruku i kolportażu ulotek informacyjnych (w załączeniu) dostępnych również na Naszej stronie internetowej dedykowanej CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc poprzez rozpowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Państwa gminy w zakresie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zespół ds. CEEB, Departament Usług Cyfrowych

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa