Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup książek dla dzieci w wieku 3-6 lat.

To dotacja na działania promujące czytelnictwo (konkursy z nagrodami książkowymi) oraz organizację spotkań autorskich w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach. Środki zostaną wykorzystane do końca grudnia 2021 r.

Dofinansowanie - 3 000 zł.

Koszt zadania - 3 750 zł.