Zakończył się kolejny etap prac związanych z budową gminnej drogi, odcinka Anusin (od trasy wojewódzkiej nr 640) – Boratyniec Ruski.

Mowa o nawierzchni bitumicznej – głównego elementu nowej drogi. Warto w tym przypadku podkreślić, że warstwa asfaltu ma nie dwie – jak w standardzie, lecz trzy warstwy, co związane będzie z obciążeniem komunikacyjnym tej drogi, konkretnie – tonażem większości transportów, które będą poruszały się tym odcinkiem. Głównym celem budowy tej drogi było bowiem odciążenie Siemiatycz – Stacji od dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Nowy przejazd, czyli skrót trasy dla ciężarówek i tirów wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo ruchu w tej okolicy.

Wartość zadania – ponad 4 mln zł. Dofinansowanie, to połowa kosztów zadania. Źródło dofinansowania - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Trzeba przy tym podkreślić współpracę z Pater Firmą, mającą siedzibę w Siemiatyczach Stacji, która dodatkowo współfinansuje tę inwestycję w kwocie ok. 450 tys.  zł w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Nowy asfaltowy odcinek będzie miał prawie 2 km. W kolejnym etapie prac zostaną zagospodarowane pobocza, zjazdy, powstanie oznakowanie poziome i pionowe.

Obecnie, mimo powstałej wylewki asfaltowej, drogą tą nie można jeszcze jeździć.

 

anusin droga 2021 21

anusin droga 2021 22

anusin droga 2021 23

anusin droga 2021 24

anusin droga 2021 25

anusin droga 2021 26