Gmina Siemiatycze otrzyma pół miliona zł w ramach ogólnopolskiego rządowego programu „Rosnąca odporność”.

To niejako nagroda finansowa dla naszego samorządu za znaczący wzrost liczby szczepień wśród mieszkańców gminy Siemiatycze za 3 ostatnie miesiące – konkretnie w okresie od początku sierpnia do końca października.

- Ten wynik, to zasługa naszych mieszkańców, za co jesteśmy wdzięczni. Na ten wzrost ilości osób zaszczepionych przeciw covid – 19 wśród mieszkańców gminy Siemiatycze z pewnością wpływ miało wiele czynników, to m.in. promocja szczepień w skali ogólnopolskiej i lokalnej, wzrost świadomości społecznej, wpływ lokalnego otoczenia. Można zadać sobie pytanie - jaki wpływ na decyzję naszych mieszkańców o tym, by zaszczepić się, miały nasze gminne działania, przede wszystkim podczas letnich wydarzeń w naszych sołectwach. Trudno odpowiedzieć, nie mniej jednak kwestią najważniejszą jest fakt, że sporo naszych mieszkańców zaszczepiło się w tym okresie. Nas, jako samorząd, z tego powodu cieszą dwie sprawy. Pierwsza – fakt zaszczepienia się mieszkańców, co powinno znacząco wpłynąć na mniejszy odsetek osób zakażonych covid – 19, czyli poprawa aspektów naszych mieszkańców zdrowotnych. Druga – wspomniana nagroda finansowa. Dlatego chciałbym podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że nasi mieszkańcy wykazują coraz większą chęć do przyjęcia poszczególnych dawek szczepionki, a przede wszystkim: strażakom – ochotnikom, sołtysom, radnym, mieszkającym na naszym terenie pracownikom służby zdrowia. Z kolei tych mieszkańców, którzy jeszcze nie zaszczepili się, zachęcam aby to zrobili. Szanowni mieszkańcy! Szanujmy swoje życie oraz innych! - mówi wójt Edward Krasowski.

W konkursie „Rosnąca odporność” na etapie powiatu siemiatyckiego w w/w terminie największy wzrost szczepień przeciwko covid – 19 zanotowano w gm. Nurzec Stacja (ponad 6%). W gm. Siemiatycze to wzrost o 4,9 %. Mimo tego wzrostu gm. Siemiatycze w rankingu gmin powiatu siemiatyckiego na aktualny procentowy odsetek osób zaszczepionych zajmuje niską pozycję z wynikiem ok. 30%.

- Szanowni mieszkańcy – poprawy ten wynik! Szczepienie będzie przede wszystkim Państwa ważną i trafną decyzją. Szczepionka nie chroni w stu procentach przed zachorowaniem. Ale to jedyne i najlepsze zabezpieczenie przed zakażeniem, minimalizując ciężki przebieg choroby i ewentualne powikłania – dodaje wójt Edward Krasowski.

 

 

rosnaca odp baner 2021 02